Sečeni kamen – Uređenje prostornog dizajna sve više osvaja trend kreiranja sa upotrebom ugradnje prirodnog sečenog kamena, koji u građevinskim konstrukcijama ima zaštitnu i dekorativnu ulogu.

Oblikovan tehnički prirodni kamen dobija se cepanjem ili sečenjem čvrstih stena na delove pravilnog oblika pa je tako i dobio naziv prirodni sečeni kamen.

Obrađuje se tesanjem, brušenjem, glačanjem i slično, zavisno od namene ugradnje. Može biti polutesan (za veća opterećenja), tesan (za popločavanje trotoara, industrijskih hala) i naročito obrađen (za oblaganje fasada, ograda, svodova, kupola, stepeništa, česmi i slično).

Obrada ovog kamena se vrši veoma pažljivim postupkom ozrnjavanjem, glačanjem i poliranjem, gde je moguće angažovanje kamenoresca i vajara.

Različitog oblika, dimenzija i boja sve više nalazi primenu. Izuzetno je zastupljen ručno sečeni kamen koji može biti različitih dimenzija u vidu sečenih i obrađenih ploča za oblaganje koje se postavljaju, ugrađuju lepljenjem na pažljivo pripremljenu podlogu.

Rezana ploča svojm izgledom moze biti obrađena – bunja, delimično obrađena – krajc i neobrađena, zidanik, suvi zid.

Struganička ploča se koristi rezanjem u debljinama od 1-8cm. Površina može biti ravna i reljefasta.

Rezane štanglice sirine 3-5cm do 5cm se koriste za delimično ili potpuno oblaganje zidova, za cokle su dimenzije od 10cm, a za oblaganje stepenica, staza su od 20cm.

U većim širinama se može koristiti za razna oblaganja recimo parapeta ili prilikom gradnje stubova.

Štanglice

Koriste se za oblaganje zidova i stubova, žute, plave, sive crvene, braon-bele i crne boje. Seku se širine od 2 do 10 cm u zavisnosti od zahteva.

seceni-stanglice

Pogledajde i ostale vrste štanglica >>

Bunja

Sečeni – ručno obradjeni kamen, raznih debljina i dimenzija. Koristi se za oblaganje zidova.

bunja

Krajc

Sečeni ručno obradjeni kamen različitih debljina dimenzija i boja. Koristi se uglavnom za oblaganje zidova.

krajc

Zidanik

Sečeni ručno obradjeni kamen koji se koristi za izradu ograda stubova i česmi. Raznih debljina i oblika.

zidanik

Suvi zid

Kamen različitih veličina oblika i boja prirodnog izgleda koji se koristi za izradu ograda česmi i dekorativnih zidova.

suvi zid