Ograde od kamena – Zavisno od namene ugradnje primenjuje se određena vrsta prirodnog kamena za ograde pre svega, zidanje i dekoraciju, zbog svoje izloženosti, treba da je vrlo čvrst, dobrog kvaliteta, kompaktne građe otporan na pritisak, savijanje, habanje, otporan na atmosferske uticaje.

Zavisno od namene spoljašnje ugradnje primenjuje se određena vrsta kamena raznih dimenzija i boja.

Kada se kaže prirodni kamen za ograde tada je potrebno pažljivo kreiranje i izrada konstrukcije i dizajna, zbog praktične primene ograđivanja dela sopstvenog prostora i stvaranja pravog vizuelnog utiska u eksterijeru.

Kada su u pitanju ograde od kamena potrebno je skladno uklopiti i pravilno povezati delove kamenih elemanata a naročito pri izvođenju svodova i lukova na ogradama.

Izrada ograda od prirodnog kamena obično podrazumeva da se koriste kamene obloge za oblaganje, rezane ploče širine 8-10cm, a debljine 6cm i više.

Kada se radi izgradnja ograde može se koristiti obrađen prirodni kamen i to štanglice, bunja, krajc, kao i kamen zidanika, suvi zid, lomljeni debeli kamen-cinklop i lomljeni kamen.

Našim angažovanjem kompletnog izvođenja izrade ograde prirodnim kamenom, pomoćićemo na svaki mogući način da Vaša ograda bude ukloplena u prirodu i prostorni ambijent, a da dizajn kamene ograde trajno lepotom krasi vaš posed.

Ograde od prirodnog kamena su fenomenalna stvar kako u vizuelnom pogledu tako i u smislu dugotrajnosti i otpornosti. Prirodni kamen za ograde koji imamo u prodaji i koji ugrađujemo odlikuje vrhunski kvalitet i otpornost, a naše zaposlene profesionalnost, odgovornost i poštovanje dogovora prilikom ugradnje.

Ograde se izradjuju od kamena zidanika, suvog zida, lomljeni debeli kamen (cinklop) a za oblaganje mogu da se koriste i štanglice, bunja, krajc kao i lomljeni kamen.

Oblaganje ograda prirodnim kamenom

prirodni-kamen-ograde prirodni-kamen-ograde1 prirodni-kamen-ograde2 prirodni-kamen-ograde3 prirodni-kamen-ograde4 prirodni-kamen-ograde5 prirodni-kamen-ograde6 prirodni-kamen-ograde7